About Nikos

Nikos

I am Nikos,an amateur (photographer,athlete,writer,freediver,amateur in everything!!)